About cookies

@billkill

Norwegian

Takk for at du besøker vår Nettside. På Nettsiden bruker vi cookies. Vi bruker cookies for at det skal være enklere for deg å bruke Nettsiden.

Ved å bruke Nettsiden aksepterer du bruken av cookies. Dersom du ikke ønsker å akseptere bruken av cookies kan du avstå fra å bruke Nettsiden. De fleste nettlesere har derimot funksjonaliteter til å blokkere eller på annen måte påse at cookies ikke brukes. Undersøk gjerne hvordan du kan aktivere denne funksjonaliteten i din nettleser. Vær derimot oppmerksom på at dette kan medføre at visse funksjonaliteter ved Nettsiden ikke vil fungere.

Cookies er små tekstfiler som lagres på din enhet, (PC, Mac, tablet, etc.), når du besøker Nettsiden for første gang. Dette gjør at Nettsiden kan gjenkjenne enheten ved neste besøk. Cookies kan brukes på flere måter, men vil i all hovedsak hente inn informasjon om Bruken av Nettsiden. Formålet med dette er å kunne optimalisere Nettsiden.

English

Thank you for visiting our Website. On the Website we use cookies. We use cookies to make it easier for you to use the Website.

By using the Website, you accept the use of cookies. If you do not want to accept the use of cookies, you can refrain from using the Website. Most browsers, on the other hand, have functionalities to block or otherwise ensure that cookies are not used. Feel free to explore how you can enable this functionality in your browser. Be aware, however, that this may mean that certain functionalities of the Website will not work.

Cookies are small text files that are stored on your device (PC, Mac, tablet, etc.), when you visit the Website for the first time. This allows the Website to recognize the device on the next visit. Cookies can be used in several ways, but will mainly collect information about the Use of the Website. The purpose of this is to be able to optimize the Website.